Arts Marcials Banyoles

MODALITATS : Nihon Tai-jitsuNihon Ju-jitsuDefensa personal femeninaNihon kobudo Tanbo-jitsu 

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Oscar Monistrol
4art Dan Nihon Tai-jitsu
3è Dan Nihon ju-jitsu
2on Dan Karate do shotokan
2on Dan Yoseikan budo
1er Dan Goshin jitsu
Ivan Moron
4art Dan Nihon Tai-jitsu
4art Dan Nihon Ju-jitsu
2on  Dan Tanbo-jitsu
Marçal Puig
3er Dan Nihon Tai-jitsu
3er Dan Nihon Ju-jitsu
2on Dan Tanbo-jitsuClàudia Omedes
3er Dan Nihon Tai-jitsu
3er Dan Nihon Ju-jitsu
2on Dan Tanbo-jitsuToni Gil
2on Dan Nihon Tai-jitsu
2on Dan Nihon Ju-jitsu
2on Dan Tanbo-jitsu

Joan Gil
2on Dan Nihon Tai-jitsu
2on Dan Nihon Ju-jitsu
2on Dan Tanbo-jitsu

Eric Antonio
2on Dan Nihon Tai-jitsu
2on Dan Nihon Ju-jitsu
2on Dan Tanbo-jitsuNacho Arcega
2on Dan Nihon Tai-jitsu
2on Dan Nihon Ju-jitsu
2on Dan Tanbo-jitsu


Pere Capellera
2on Dan Nihon Tai-jitsu
2on Dan Nihon Ju-jitsu
1er Dan Tanbo-jitsu
Elisabet Pérez
2on Dan Nihon Tai-jitsu
2on Dan Nihon Ju-jitsu

Albert Damon
1er Dan Nihon Tai-jitsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu
1er Dan Tanbo-jitsu
Victor Antonio
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu

Anna Sánchez
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsuAntonio Muela
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu


Alícia Sala
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu
Helena Armans
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu
Pau Viñals
1er Dan Nihon Tai-jitsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu
Adrià Martínez
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu
Jordi Peitavi
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu
Carlos García
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu
Xavier Tiò
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu
Ainhoa Juan
1er Dan Nihon Tai-jutsu
1er Dan Nihon Ju-jitsu

Quim Canadell
1er Dan Nihon Tai-jitsu
1er Da Nihon Ju-jitsu


arte-marciale-y-deporte-de-combate-imagen-animada-0103Contacti amb nosaltres
Segueix-nos a
E-mail
director tècnic infantil
director tècnic d'adults
647 69 58 74
608 39 24 71
Regreso al contenido | Regreso al menu principal